Seminar: Økonomisk og regional utvikling 1850-2000, Stryn 30. januar 2014

Fylkeshistorieprosjektet skipa til seminaret “Økonomisk og regional utvikling i Sogn og Fjordane 1850–2000” i Stryn 30. januar 2014.  Her følgjer program og presentasjonar.

11:00 Opning ved Sven Flo, ordførar i Stryn

11:15 Oddbjørn Bukve (professor i organisasjon og leiing, HiSF): Regional utvikling i Sogn og Fjordane etter andre verdskrigen [presentasjon]

11:45 Håvard Teigen (professor i regional økonomi og politikk, Høgskulen i Lillehammer): Tilfellet Sogn og Fjordane i norsk distriktspolitikk

12:15 Martin Byrkjeland (forskar og historikar, HiSF):
Den industrielle utviklinga i Sogn og Fjordane gjennom 1900-talet med vekt på storindustrien

12:45 Varm lunsj

13:45 Oddmund L. Hoel (førsteamanuensis i historie, HiSF): Industrialisering og tettstadutvikling i Sogn og Fjordane fram til 1940 [presentasjon]

14:15 Hege Roll-Hansen (førsteamanuensis i historie, HiSF): Treski eller lettmetall? Om visjonar for næringsutvikling i Sogn og Fjordane den fyrste etterkrigstida [presentasjon]

14:45 Ordskifte (m/kaffipause)

Seinast 18:00 Slutt

Seminar: “Folk og fylke før og no”, Sogndal 18. september 2013

Fylkeshistorieprosjektet skipa til seminaret som ein del av jubileumsveka der Sogn og Fjordane fylkeskommune markerte 250-årsjubileet til fylket. Her følgjer innlegg/presentasjonar frå seminaret.

Innbyding og program (Fylkesarkivet)

Referat: Serverte smakebitar frå fylkessoga (sfj.no, 19.9.2013)

10.00: Dekan Gunnar Yttri, HiSF: Velkomsthelsing.

10.05: Fylkesordførar Åshild Kjelsnes: Fylket og historia.

10.15: Harald J. Krøvel: Opprørske eller disiplinerte bønder? Forholdet mellom styresmakter og allmuge i Sogn og Fjordane på 1600- og 1700-talet. [presentasjon]

11.15: Anders Timberlid: Kaupanger, Bergen og Leikanger – eit embete på vandring. [presentasjon]

12.15: Lunsj.

13.00: Oddmund Løkensgard Hoel: Den tvitydige moderniseringa; politikk og kultur i Sogn og Fjordane
fram til andre verdskrigen. [presentasjon]

14.00: Hege Roll-Hansen: Den moderne fylkeskommunen mellom demokrati og byråkrati. [presentasjon]

15.00: Ola Svein Stugu: Innleiing til sluttdiskusjon: Sogn og Fjordane som unntaksfylke?

15.30 Slutt.

Historieseminar i Florø 2. november 2012

Prosjektleiar og føredragshaldar Ola Svein Stugu
Prosjektleiar og føredragshaldar Ola Svein Stugu

I samband med lanseringa av band 1 i historia om Flora, heldt fylkeshistorieprosjektet eit seminar. Her følgjer program og somme innlegg/presentasjonar frå seminaret.

Innbyding og program.

Referat: Historiedag i Florø 2. november 2012 (Fylkesarkivet, 5.11.2012)

10:00 Opning v. Edvin Helgheim, prosjektleiar for fylkesjubileet og for Flora Kommune sitt historieverk

10:15 Ola Svein Stugu, hovudredaktør for fylkeshistoria: Unntaksfylket? Tema og tilnærmingar i fylkeshistoria for Sogn og Fjordane [presentasjon]

11.00 Harald Endre Tafjord, medforfattar av fylkeshistoria: Var Harald Hårfagre sogning? Sogn og Fjordane og rikssamlinga. [manuskript]

11.45 Anders Timberlid, medforfattar av fylkeshistoria: Kvifor kan Sogn og Fjordane feire 250-årsjubileum neste år?

12.30 Lunsj

13.30 Gaute Losnegård, forfattar av Flora-historia: Før byen kom. Flora fram til 1860. [manuskript]

Førebudde kommentarar av historikarane Atle Døssland [manuskript] og Finn Borgen Førsund [manuskript].

Spørsmål og disksjon.

15.30 Avslutning. Overgang til bokpresentasjon