Seminar: “Folk og fylke før og no”, Sogndal 18. september 2013

Fylkeshistorieprosjektet skipa til seminaret som ein del av jubileumsveka der Sogn og Fjordane fylkeskommune markerte 250-årsjubileet til fylket. Her følgjer innlegg/presentasjonar frå seminaret.

Innbyding og program (Fylkesarkivet)

Referat: Serverte smakebitar frå fylkessoga (sfj.no, 19.9.2013)

10.00: Dekan Gunnar Yttri, HiSF: Velkomsthelsing.

10.05: Fylkesordførar Åshild Kjelsnes: Fylket og historia.

10.15: Harald J. Krøvel: Opprørske eller disiplinerte bønder? Forholdet mellom styresmakter og allmuge i Sogn og Fjordane på 1600- og 1700-talet. [presentasjon]

11.15: Anders Timberlid: Kaupanger, Bergen og Leikanger – eit embete på vandring. [presentasjon]

12.15: Lunsj.

13.00: Oddmund Løkensgard Hoel: Den tvitydige moderniseringa; politikk og kultur i Sogn og Fjordane
fram til andre verdskrigen. [presentasjon]

14.00: Hege Roll-Hansen: Den moderne fylkeskommunen mellom demokrati og byråkrati. [presentasjon]

15.00: Ola Svein Stugu: Innleiing til sluttdiskusjon: Sogn og Fjordane som unntaksfylke?

15.30 Slutt.