Seminar: Økonomisk og regional utvikling 1850-2000, Stryn 30. januar 2014

Fylkeshistorieprosjektet skipa til seminaret “Økonomisk og regional utvikling i Sogn og Fjordane 1850–2000” i Stryn 30. januar 2014.  Her følgjer program og presentasjonar.

11:00 Opning ved Sven Flo, ordførar i Stryn

11:15 Oddbjørn Bukve (professor i organisasjon og leiing, HiSF): Regional utvikling i Sogn og Fjordane etter andre verdskrigen [presentasjon]

11:45 Håvard Teigen (professor i regional økonomi og politikk, Høgskulen i Lillehammer): Tilfellet Sogn og Fjordane i norsk distriktspolitikk

12:15 Martin Byrkjeland (forskar og historikar, HiSF):
Den industrielle utviklinga i Sogn og Fjordane gjennom 1900-talet med vekt på storindustrien

12:45 Varm lunsj

13:45 Oddmund L. Hoel (førsteamanuensis i historie, HiSF): Industrialisering og tettstadutvikling i Sogn og Fjordane fram til 1940 [presentasjon]

14:15 Hege Roll-Hansen (førsteamanuensis i historie, HiSF): Treski eller lettmetall? Om visjonar for næringsutvikling i Sogn og Fjordane den fyrste etterkrigstida [presentasjon]

14:45 Ordskifte (m/kaffipause)

Seinast 18:00 Slutt