Deltakarar og organisasjon

Frå venstre forfattarane Hege Roll-Hansen, Harald Krøvel, Anders Timberlid, Oddmund Hoel, Harald Tafjord og Ola Svein Stugu (prosjektleiar).
Frå venstre forfattarane Hege Roll-Hansen, Harald Krøvel, Anders Timberlid, Oddmund Hoel, Harald Tafjord og Ola Svein Stugu (prosjektleiar). Selje, april 2012.

Forfattarane

Fem forfattarar er engasjerte:

 • Harald J. Krøvel og Harald E. Tafjord (band 1, før 1763)
 • Jan Anders Timberlid (band 2, 1763-1875)
 • Oddmund L. Hoel (band 3, 1875-1945)
 • Hege Roll-Hansen (band 4, etter 1945).

Prosjektet er eit samarbeid mellom historikarmiljøa ved høgskulane i Sogn og Fjordane (HiSF) og i Volda (HiVo). Høgskulen i Volda har ansvaret for band 1 der Krøvel og Tafjord er tilsette. Høgskulen i Sogn og Fjordane har ansvaret for band 2-4 og er arbeidsgjevar for Timberlid, Hoel og Roll-Hansen.

Redaktørar og prosjektleiing

Ola Svein Stugu (NTNU/HiSF) og Hans Jacob Orning (Universitetet i Oslo/HiVo) er redaktørar for verket, og Stugu er prosjektleiar. Oddmund L. Hoel er prosjektkoordinator og har det administrative ansvaret.

Prosjektgruppa

I prosjektgruppa (referansegruppa) sit dei fem forfattarane, dei to redaktørane og dessutan:

 • Finn Borgen Førsund, historikar, Hyllestad
 • Atle Døssland, Høgskulen i Volda
 • Arnfinn Kjelland, Høgskulen i Volda
 • Gunnar Yttri, Høgskulen i Sogn og Fjordane
 • Georg Arnestad, Høgskulen i Sogn og Fjordane
 • Hilde L. Sommerseth, Registreringssentralen for historiske data, Universitetet i Tromsø – Noregs arktiske universitet
 • Dag Grønnestad, Fagbokforlaget
 • Torkjell Djupedal (biletredaktør), Selja forlag

Prosjektgruppa møtest til arbeidsseminar to gonger årleg (sjå Aktivitetar).

Styringsgruppa

Prosjektet har ei styringsgruppe som møtest etter behov. For Sogn og Fjordane fylkeskommune møter tidlegare fylkesordførar Åshild Kjelsnes (leiar), Sissel Loen og Nils Gjerland, og for Høgskulen i Sogn og Fjordane møter Gunnar Yttri, Ola Svein Stugu og Oddmund L. Hoel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *